Vågsbygdkalenderen

Vågsbygdkalenderen

Vi har opprettet en kalender for hele Vågsbygd! Her legger vi ut ting som skjer i Vågsbygd, basert på tips fra innbyggerne. Om du ønsker å tipse oss om et arrangement, send oss en kort beskrivelse, et passende bilde, lenke til mer informasjon og adresse for arrangementet. Så legger vi ut. 🙂

Du finner den under Lag og foreninger -> Vågsbygdkalenderen. Eller ved å klikke her: https://www.bydelsrad.no/kalender/kategori/lokalt/

Undersøkelsen er i gang

I løpet av uke 17 gjennomfører bydelsrådet en spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter. Undersøkelsen gjennomføres av alle barn og unge fra 4. til 10. trinn på de åtte kommunale skolene i Vågsbygd.

Denne undersøkelsen blir vårt første steg i å kartlegge oppvekstvilkårene i bydelen. Når resultatene er klare, vil vi analysere tallene for å se hvilke behov som eventuelt avdekkes i de ulike skolekretsene og for de ulike aldersgruppene.

Disse behovene søker vi deretter et bredt samarbeid med de eksisterende tilbud som finnes i Vågsbygd i dag, både av lag, foreninger, tilbud fra menigheter og kommunale fritidstilbud. Elevrådene og FAU blir også tatt med i denne prosessen, som forhåpentligvis sikrer at vi kommer nærmere vårt mål om at alle barn og unge i hele Vågsbygd skal ha muligheten til deltakelse i en trygg, sosial og meningsfull fritid.

Turdag i Vågsbygdskauen

Søndag 14. april 2024 kl. 11.00

Vi møtes ved Kjos Gård for å gå Kjosdalen til Storevannstemmen.

Det deles ut kart til to alternative turer fra Storevannsstemmen v/ IK Vågs løypeutvalg, som arrangerer turen sammen med Vågsbygd Vel, Stiftelsen Pers Hage, Kristiansand Sjøspeidere, Foreningen Myrens Venner og Vågsbygd bydelsråd.

Ta med noe som kan grilles, niste og drikke, sitteunderlag og godt fottøy.

Vel møtt til noen friske og hyggelige timer i vår herlige «Vågsbygdskau».
Kanskje noen byr noen skautravere på gode historier underveis.

Her er de to turalternativene:

Her er kart med tips til parkering, og rød prikk ved oppmøtested:

(Parker gjerne ved barnehagen ved banen eller ved Meny)

Oppvekstgruppa er i gang!

Oppvekstgruppa skal, som navnet tilsier, jobbe med saker som handler om barn og unges oppvekstvilkår i Vågsbygd. Det innebærer fritidsaktiviteter, samarbeid med foreldreutvalg, elevråd og skoler. Ikke minst skal vi knytte kontakt med kommunens fritidsenhet om tilbudene de har (og ikke har) i Vågsbygd.

Gruppa har hatt ett møte, og skal snart ha sitt andre.

Øvre Slettheia

Vi har hatt dialog med flere miljø på Øvre Slettheia, og fått innblikk i momenter i saken om skolestrukturen der oppe, som ikke har kommet med i kommunens administrative behandling i saken. Vi synes det er uheldig at nærmiljøet rundt skolen ikke fikk være med på kommunens innspillsmøte og i høringsrunden i saken. Vi synes også saken blir behandlet altfor raskt, og savner en utredning av hvordan en nedlegging av skolen vil påvirke nærmiljøet – både sosialt og økonomisk. Boligpriser og langsiktige samfunnsøkonomiske hensyn mangler fra administrasjonens saksfremstilling. Vi mener at en bydelsmelding og en mulighetsstudie bør være på plass før man avgjør skolens fremtid.

Kartlegging av fritiden

Vi ønsker en bred kartlegging av oppvekstmiljøene i hele Vågsbygd, slik at vi kan avdekke eventuelle mangler. Eksempelvis om et idrettslag har mange deltakere fra et område, men få fra et annet. Vi ønsker også å finne ut av hvor de kommunale tilbudene fungerer godt, hvor det trengs justeringer – og hvor det mangler. I dette arbeidet blir elevrådsrepresentantene og samarbeid med alle skolene viktig. Planleggingen av denne kartleggingen starter i slutten av november.

Arbeidsgrupper opprettet!

På vårt første styremøte, 19.oktober 2023, var det viktig for oss å få etablert de to første arbeidsgruppene: Areal og Oppvekst.

Det er i disse gruppene det aller meste av bydelsrådsarbeid vil foregå.

Det er i disse gruppene gode mennesker fra hele Vågsbygd kan bruke sin kompetanse, engasjement og varme inn mot temaer og saker som de selv interesserer seg for.

Arbeidsgruppene bestemmer i stor grad selv hvilke og hva slags saker de skal arbeide med. Men de rapporterer til styret, samt legger frem større saker som skal representere Vågsbygd Bydelsråd, slik at vi får bred forankring i sakene vi velger å jobbe med.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet!

Referat fra vårt første styremøte finner du på Om Bydelsrådet -> Dokumenter.

2023-10-02T16:33:21.351Z

Innkalling til årsmøte 2023.pdf

VEDTEKTER Vågsbygd bydelsråd.pdf

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.