Oppvekst

Oppvekst


Som navnet tilsier, er det barn og unges oppvekstvilkår i Vågsbygd som denne gruppa jobber med.

Det innebærer et samarbeid med elevrådene, foreldreutvalgene, samt lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter.

Gruppa er for tiden i gang med en større kartlegging av fritiden til samtlige barn og unge fra 4. – 10. klasse. Det store, overordnede målet med undersøkelsen, er å sikre at alle barn og unge i Vågsbygd har like gode muligheter til en sosialt, trygt og meningsfull fritid, uavhengig av gateadresse eller familieøkonomi.

Gruppas koordinator er Magnar Totland
oppvekst@bydelsrad.no

Arbeidsplan for oppvekstgruppa

 • Konstituere oppvekstgruppa ved å oppnevne en koordinator og hente inn ressurspersoner
  fra ulike lag/foreninger, FAU og elevråd som er aktive – og/eller har kompetanse – innen
  oppvekst
 • Etablere struktur for samarbeid med kommunens oppvekstsektor
 • Fullføre kartlegging av barn og unges fritid i hele Vågsbygd og deretter involvere lag,
  foreninger, menigheter og kommunen i arbeid for å sikre god dekning og inkludering i
  hele Vågsbygd.
 • Initiere og arrangere/delta minst én felles workshop for elevrådene i Vågsbygd
 • Initiere og arrangere/delta på minst én felles workshop for Vågsbygdskolenes FAUer

Publiserte dokumenter fra oppvekstgruppa


Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.