Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper

Tilbake


Styret i Vågsbygd Bydelsråd har opprettet to arbeidsgrupper, og står fritt til å opprette flere ved behov:

  • Areal og transport
  • Oppvekst
  • Vågsbygdfestivalen

Den største delen av Bydelsrådets arbeid vil gjøres i disse gruppene. Hver gruppe består av ett eller flere av Bydelsrådets styremedlemmer, men kan også knytte til seg andre innbyggere i Vågsbygd. Dette er ønskelig for å sikre bredest mulig representasjon i befolkningen.

Gruppene jobber i utgangspunktet selvstendig, men kan også behandle saker som styret ber dem om å ta. Gruppene saksforbereder, hører og innstiller overfor styret, jf. vedtektene.

Ønsker du å bidra?

Har du saker du ønsker vi skal ta opp? Lyst til å være med i ei arbeidsgruppe?

Kontakt oss gjerne! Sammen er vi sterke!

post@bydelsrad.no


Areal og transport

Denne gruppa jobber primært med saker som handler om arealplanlegging, reguleringer og transport, både på kommunalt og fylkesnivå.

Gruppa skal sikre at Vågsbygd får en felles stemme inn i høringer og behandling av saker som omhandler vår bydel.

Gruppas midlertidige leder er Morten Leuch Elieson.

Oppvekst

Som navnet tilsier, er det barn og unges oppvekstvilkår i Vågsbygd som denne gruppa jobber med.

Det innebærer et samarbeid med elevrådene, foreldreutvalgene, samt lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter.

Gruppas midlertidige leder er Gunnhild Ruud Lindvig.

Vågsbygdfestivalen

– en drøm mange i Vågsbygd har gått med – både sammen og uavhengig av hverandre. Det er på tide å samle alle gode krefter, og starte en tradisjon som samler hele vår store bydel!

Arbeidsgruppa er opprettet, men har enda ikke hatt sitt første møte. Her vil “hele” bygda bli involvert!

Det er bare å glede seg!

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.