Søke støtte

Søke støtte


Kommunale tilskudd – for alle

Oversikt over kommunens ulike tilskuddsordninger, priser og stipend, for både lag/foreninger og privatpersoner.For privatpersoner

Privatpersoner kan søke støtte som skal dekke avgifter og kontingenter ved deltakelse i fritidstilbud.

De fleste lag og foreninger har egne støtteordninger eller tilbyr reduserte priser ved behov for det. Spør din lagleder / trener / klubbleder!

I tillegg har Kristiansand kommune et Fritidsfond, hvor det kan søkes støtte for barn og unge som ønsker å delta i organiserte fritidsaktiviteter.


Fritidsfondet

Kristiansand kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det vil ikke innvilges støtte fra Fritidsfond for mer enn en aktivitet av gangen, men det er mulig å bytte aktivitet så lenge den innvilgede perioden fra Fritidsfond er utløpt.


For lag, foreninger og organisasjoner

Lag, foreninger, organisasjoner og bydelsrådet kan søke støtte til ulike tiltak, fra en rekke ulike aktører. Her er noen av de viktigste.


Bydelsfondet

  • Bydelsfondet skal brukes til å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet.
  • Innbyggere og nabolag gis mulighet for å søke om midler til dette.
  • Driftsmidler tildeles fortløpende.
  • Investeringsmidler tildeles årlig, med søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Nærmiljø og lekeplasser

Innen 1. mars kan velforeninger og andre søke om tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet.


Sparebanken Sør

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Våre forretningsmål kan ikke nås uten at vi handler i forståelse med det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom å skape verdier for landsdelen.


Spareskillingsbankens gavefond

Bankens gavefond skal bidra til å glede mange og gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo

Hvert år deler vi ut flere millioner av bankens overskudd til lokale lag, foreninger, korps og humanitære organisasjoner.

Du kan søke 4 ganger i løpet av året. Du kan søke i Skillingsfondet, til Lykkeskillingen og i Juledryss. Totalt deler vi ut 2 000 000,- gjennom disse tildelingene.


IKEA Nabofond

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene og å bidra til et bedre liv hjemme. Hjemmefølelsen er følelsen av å høre til, og for noen er den vel så sterk utenfor husets fire vegger. IKEA nabofond har som formål å bidra til et bedre liv i lokalmiljøene våre. Gjennom samarbeid og lokale initiativ ønsker vi at flere skal oppleve et sted å høre til.

Har organisasjonen din en ide som bidrar til dette? Da kan du søke IKEA nabofond om støtte i form av produkter fra hele sortimentet vårt (inkludert mat), interiørkompetanse og øvrige tjenester til en verdi av 100.000,–.

Alle varehusene våre deler ut IKEA nabofond-støtte en gang pr år.

Søknadsperioden er 1. januar til 1. mars. Følg med på det lokale varehuset ditt. 

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.