Vågsbygd Bydelsråd

Vågsbygd Bydelsråd


Siste nytt

 • Oppvekstgruppa er i gang!
  Oppvekstgruppa skal, som navnet tilsier, jobbe med saker som handler om barn og unges oppvekstvilkår i Vågsbygd. Det innebærer fritidsaktiviteter, samarbeid med foreldreutvalg, elevråd og skoler. Ikke minst skal vi knytte kontakt med kommunens fritidsenhet om tilbudene de har (og ikke har) i Vågsbygd. Gruppa har hatt ett […]
 • Arealgruppa er i gang!
  Arealgruppa er en av våre tre arbeidsgrupper. Denne gruppa skal primært arbeide med saker som handler om trafikk og reguleringsplaner, inkludert natur- og kulturspørsmål. Gruppa har hatt to møter og det er i tillegg lagt ned en god del arbeidstimer fra gruppemedlemmene. Den store saken som nå er […]
 • Hva gjør vi? Er vi i gang?
  Bydelsrådet har per i dag avholdt to styremøter, et digitalt styremøte og hatt til sammen tre møter i de to gruppene Oppvekst og Areal. Her kommer et forsøk på å oppsummere litt hva vi har gjort så langt – og hvor vi går videre!
 • Arbeidsgrupper opprettet!
  På vårt første styremøte, 19.oktober 2023, var det viktig for oss å få etablert de to første arbeidsgruppene: Areal og Oppvekst. Det er i disse gruppene det aller meste av bydelsrådsarbeid vil foregå. Det er i disse gruppene gode mennesker fra hele Vågsbygd kan bruke sin kompetanse, engasjement […]
 • Bydelsrådet er etablert!
  Så er vi endelig i gang! Torsdag 28.september ble konstiturerende årsmøte avholdt på Vågsbygd videregående skole. Både vedtekter og nytt styre ble applaudert inn og interimsstyret kunne endelig ta seg en velfortjent pust i bakken. Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut så snart den er klar. Referater og […]

Motta våre nyhetsbrev!

Hva er bydelsrådet?

Vågsbygd Bydelsråd består av alle innbyggere i området vi har definert som bydel Vågsbygd. Bydelsrådet ledes av et styre på 11 representanter, som er rådets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Bydelens område vist i kart. Fra E39 i nord til sjøen i sør og øst. Gamle grensa til Søgne kommune i vest.

Vårt formål

Bydelsrådet skal fungere som en paraplyorganisasjon for bydelens velforeninger, frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, elevråd, foreldreråd, borettslag, boligsameier o.l. Bydelsrådet skal jobbe for best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere i alle aldre.

I saker av betydning for hele eller deler av bydelen skal Bydelsrådet fungere som…


Innspill og bidrag

Ønsker du å bidra i en arbeidsgruppe? Har du innspill til saker Bydelsrådet kan engasjere seg i? Har du idéer som vil kunne gjøre Vågsbygd et enda bedre sted å bo? Kjenner du til høringer Bydelsrådet bør uttale seg i?

Kontakt oss gjerne:

post@bydelsrad.no


Kalender

onsdag 13. mars

Styremøte Vågsbygd bydelsråd

onsdag 17. april

Styremøte Vågsbygd bydelsråd

onsdag 24. april

Årsmøte Vågsbygd bydelsråd

onsdag 15. mai

Styremøte Vågsbygd bydelsråd

onsdag 12. juni

Styremøte Vågsbygd bydelsråd
  

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.