Nytt fra bydelsrådet!

Nytt fra bydelsrådet!

Vi var i går (26.feb 2024) innom bystyregruppene til Venstre, Høyre, Sp og FrP for å presentere oss og fremme Vågsbygd sine interesser i pågående og kommende arealsaker. Vi har også sendt ut våre synspunkter til partiene vi ikke rakk å besøke i dag.

Det blir mye å skrive om, om alt skal nevnes, men her presenteres en kjapp oppsummering som en fun-fact-liste.

– Visste du at siden 1986, så er hele 20 % av Vågsbygdskauen nedbygd/ planlagt nedbygd og omgjort til boliger og næring?

– Visste du at det fremover blir 20 % trafikkøkning fra Vågsbygdtunnelen og til Kjos?

Dette er realiteten, dersom utbyggingen av det planlagte boligområdet på Sandvigheia/Kroodden realiseres.

Vi har mer enn nok trafikk langs Vågsbygdveien allerede, og vi tror ingen i Vågsbygd ønsker seg 20 % mer kø i rushtiden. (Tallet er fra kommunens konsekvensutredning og bekreftes av  beregning utført av Transportøkonomisk institutt for bydelsrådet.)

Vi ønsker heller ikke at kulturminner dette i området skal gå tapt, ei heller at vi utrydder en nasjonalt viktig bestand av den rødlistede slettsnoken.

Vågsbygd bydelsråd mener dessuten at saken om Krodden ikke behandlet korrekt og vi har anmodet statsforvalter om å vurdere dette.

– Visste du at det nå skal bestemmes at bensinstasjonstomta i Auglandsbukta skal være næringstomt «for alltid»?

Den delvis nedlagte stasjonen står per nå på en uregulert tomt. I gjeldende kommuneplan er tomta oppført som grøntareal. Derfor har det skjedd lite der på flere år. I forslaget til ny kommuneplan, er tomta endret til «bygg/næring». Det åpner opp for at Esso kan utvide og gjøre som de vil.

Dette ønsker vi ikke. Vi ser heller at parken utvides, og at om noe skal bygges, så skal det være et sesongbasert serveringssted eller annet som binder tomta sammen med parken. Fjern den gamle bensinstasjonen, skap flotte uterom for alle som nyter dette flotte området til fots!

Men om bystyret ikke tar ut Auglandsbukta fra den nye kommuneplanen så ser det mørkt ut. Og tomta vil risikere å forbli en «biltomt» i uoverskuelig fremtid.

– Visste du at Øygårdsvannene, som Nye Veier vil fylle med stein fra arbeidet med ny ringvei, huser både ørret, oter og bever?

Øygårdsvannene er en del av Fiskåvassdraget, som til tross for at det fremstår litt «inneklemt» mellom Mjåvann og ny E39, er en viktig del av ferskvannslivet i skauen. I tillegg bor det andre dyr her, som vi gjerne ser at får beholde området sitt. Vi ønsker ikke ett deponi i området Øygardsvannene. Det må bli slutt på at natur forbrukes når andre alternativer er mulige.

Arealregnskap for Vågsbygdskauen

Her er kartet som viser arealregnskapet for Vågsbygdskauen 1986 og frem til nå.
Utarbeidet av Løypeutvalget i IK Våg.

Orange farge: Nedbygd natur i perioden 1986-2023.
Blålilla farge: Arealer som er planlagt nedbygd i kommende kommuneplan (2024-2034).

Vi får til det vil vil om vi bare prøver

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.