Areal og transport

Areal og transport

Hjem / Om bydelsrådet / Arbeidsgrupper / Areal og transport

Denne gruppa jobber primært med saker som handler om arealplanlegging, reguleringer og transport, både på kommunalt og fylkesnivå.

Gruppa skal sikre at Vågsbygd får en felles stemme inn i høringer og behandling av saker som omhandler vår bydel.

Gruppas koordinator er Morten Leuch Elieson.

Arbeidsplan for arealgruppa

 • Videreføre bydelsrådets engasjement i pågående saker:
  • Auglandsbukta, grønnere og mer park
  • Kroodden, minimalisere uheldige effekter ved en eventuell utbygging
  • Utbygginger i Vågsbygd sentrum og på Fiskå, påbegynte og nye
  • Trafikksituasjonen langs Vågsbygdveien og i Vågsbygd sentrum
  • Vågsbygdmarka og arealregnskapet og «marka-grense» sammen med IK-Våg løypeutvalg
  • Vågsbygdmarka, arbeide for at vedtatt finansiering av Blå strek tas med i Krs. kom. budsjett 2025, sammen med IK-Våg løypeutvalg
 • Følge opp nye utbyggingsinitiativ og vurdere evt. tiltak
 • Dialog med større næringsaktører ved behov
  • Bla Elkem/ Greenstat og Andøya industripark
 • Bistå i kommende bydelsmelding for Slettheia
 • Ta nye initiativ i den grad dette er hensiktsmessig
  • Kyststien, identifisere manglende deler og vurdere tiltak
  • Vågsbygdveien og beredskap og andre beredskapsmessige forhold
 • Bidra i møter og på temamøter ved behov
  • Gjennomføre åpne møter i arealgruppa (6-10 møter) og informere om saker

Arealgruppa i media

Publiserte dokumenter fra arealgruppa


Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.