Undersøkelsen er i gang

Undersøkelsen er i gang

I løpet av uke 17 gjennomfører bydelsrådet en spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter. Undersøkelsen gjennomføres av alle barn og unge fra 4. til 10. trinn på de åtte kommunale skolene i Vågsbygd.

Denne undersøkelsen blir vårt første steg i å kartlegge oppvekstvilkårene i bydelen. Når resultatene er klare, vil vi analysere tallene for å se hvilke behov som eventuelt avdekkes i de ulike skolekretsene og for de ulike aldersgruppene.

Disse behovene søker vi deretter et bredt samarbeid med de eksisterende tilbud som finnes i Vågsbygd i dag, både av lag, foreninger, tilbud fra menigheter og kommunale fritidstilbud. Elevrådene og FAU blir også tatt med i denne prosessen, som forhåpentligvis sikrer at vi kommer nærmere vårt mål om at alle barn og unge i hele Vågsbygd skal ha muligheten til deltakelse i en trygg, sosial og meningsfull fritid.

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.