Oppvekstgruppa er i gang!

Oppvekstgruppa er i gang!

Oppvekstgruppa skal, som navnet tilsier, jobbe med saker som handler om barn og unges oppvekstvilkår i Vågsbygd. Det innebærer fritidsaktiviteter, samarbeid med foreldreutvalg, elevråd og skoler. Ikke minst skal vi knytte kontakt med kommunens fritidsenhet om tilbudene de har (og ikke har) i Vågsbygd.

Gruppa har hatt ett møte, og skal snart ha sitt andre.

Øvre Slettheia

Vi har hatt dialog med flere miljø på Øvre Slettheia, og fått innblikk i momenter i saken om skolestrukturen der oppe, som ikke har kommet med i kommunens administrative behandling i saken. Vi synes det er uheldig at nærmiljøet rundt skolen ikke fikk være med på kommunens innspillsmøte og i høringsrunden i saken. Vi synes også saken blir behandlet altfor raskt, og savner en utredning av hvordan en nedlegging av skolen vil påvirke nærmiljøet – både sosialt og økonomisk. Boligpriser og langsiktige samfunnsøkonomiske hensyn mangler fra administrasjonens saksfremstilling. Vi mener at en bydelsmelding og en mulighetsstudie bør være på plass før man avgjør skolens fremtid.

Kartlegging av fritiden

Vi ønsker en bred kartlegging av oppvekstmiljøene i hele Vågsbygd, slik at vi kan avdekke eventuelle mangler. Eksempelvis om et idrettslag har mange deltakere fra et område, men få fra et annet. Vi ønsker også å finne ut av hvor de kommunale tilbudene fungerer godt, hvor det trengs justeringer – og hvor det mangler. I dette arbeidet blir elevrådsrepresentantene og samarbeid med alle skolene viktig. Planleggingen av denne kartleggingen starter i slutten av november.

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.