Hva gjør vi? Er vi i gang?

Hva gjør vi? Er vi i gang?

Bydelsrådet har per i dag avholdt to ordinære styremøter, ett ekstraordinært digitalt styremøte og til sammen tre møter i de to arbeidsgruppene Oppvekst og Areal. I tillegg har vi opprettet en tredje arbeidsgruppe: Vågsbygdfestivalen. Her kommer et forsøk på å oppsummere litt hva vi har gjort så langt – og hvor vi går videre!

Styret

Styret er etablert – og vi er godt i gang med å lande en struktur på møtene vi tror vil kunne fungere. Det aller meste av aktivt arbeid som skjer, tar arbeidsgruppene våre seg av. Så sørger styret for at gruppenes arbeid er i tråd med bydelsrådets vedtekter, og styret er med på å ta avgjørelser som gjelder de store linjene for hvordan gruppene skal jobbe.

Bydelsrådets samlende funksjon

I dialog med blant annet representanter for borettslag, velforeninger og FAU på Øvre Slettheia, ser vi at bydelsrådet kan spille en viktig rolle i utviklingen av de mange nærmiljøene som Vågsbygd består av. Rett og slett ved å ta initiativ til samarbeid og ved å bistå med å sikre at alle gode krefter i nærmiljøene får noen felles arenaer for å møtes og for å drøfte samarbeid. Ikke bare på Øvre Slettheia, men også andre områder i Vågsbygd.

Det skjer mye godt arbeid isolert i ulike lag, foreninger og organisasjoner i bydelen. Vi ønsker å finne ut hvor det er potensiale og behov for mer samarbeid og koordinering. Dette vil også kunne være viktig for å sikre oss at tilbud og tjenester når ut til flest mulig av innbyggerne i Vågsbygd!

Bydelsrådet og kommunen

Så har vi så vidt startet. Vi vil ta initiativ til dialog i den hensikt å bygge relasjoner til kommunens administrative og politiske ledelse. Mye av grunnlaget for alt vårt arbeid er nettopp at det skal bli kortere vei fra innbygger til beslutningstaker. Vi skal jobbe for å fremme Vågsbygd sine interesser inn i saker som angår oss. For å få det til trengs god samhandling med kommunen. Vi tror det er viktig at vi blir inkludert tidlig i planlegging og i pågående prosesser. På noen områder vil det sikkert ta tid å finne gode måter å inkludere Bydelsrådet på en hensiktsmessig måte.

Vågsbygdfestivalen – vår nyeste arbeidsgruppe

Så er det Vågsbygdfestivalen – en drøm mange i Vågsbygd har gått med – både sammen og uavhengig av hverandre. Det er på tide å samle alle gode krefter, og starte en tradisjon som samler hele vår store bydel! Vi kommer tilbake til dette senere, da vi er i en svært tidlig fase av planleggingen.

Oppsummering

Bydelsrådet er absolutt i gang! Vår oppfordring til alle vågsbygdinger er: Bruk oss! Kom med innspill. Ikke minst ønsker vi å få en så komplett liste som mulig over alle lag, foreninger, velforeninger, menigheter, klubber og organisasjoner i Vågsbygd – slik at innbyggerne kan bli kjent med hvilke tilbud som finnes.

All tekst på våre nettsider kan oversettes til en hel rekke språk. Let etter den røde globusen!

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.